Open Gaming License PL

Open Gaming License PL

Open Gaming License / Licencja Otwartej Gry

Informacja prawna

Zezwolenie na kopiowanie, modyfikację i dystrybucję plików znanych jako System Reference Document 5.0 („SRD5”) jest wydawane tylko przy pomocy Licencji Otwartej Gry, Wersja 1.0a.

Ten materiał został opublikowany na Licencji Otwartej Gry 1.0a i powinieneś przeczytać i zrozumieć jej warunki przed używaniem tego materiału.

Tekst Licencji Otwartej Gry sam w sobie nie jest Otwartą Zawartością Gry. Instrukcje odnośnie używania Licencji są zawarte w owej Licencji.

Poniższe aspekty gry są Tożsamością Produktu, jak zdefiniowano w Sekcji 1(e) Licencji Otwartej Gry Wersja 1.0a i stosuje się względem nich Sekcję 7 LOG i nie są otwartą zawartością: Dungeons & Dragons, D&D, Podręcznik Gracza, Mistrz Podziemi, Podręcznik Potworów, system k20, Wizards of the Coast, k20 (kiedy używane jako znak handlowy), Zapomniane Krainy/Forgotten Realms, Faerun, nazwy własne (wliczając używane w nazwach zaklęć i przedmiotów), miejsca, Podmrok, Czerwony Czarodziej z Thay, Miasto Unii, Bohaterskie Domeny Ysgardu, Wiecznie Zmienny Chaos Limbo, Wietrzne Odmęty Pandemonium, Nieskończone Poziomy Otchłani, Więzienne Głębie Carceri, Szare Pustkowia Hadesu, Gorzka Wieczność Gehenny, Dziewięć Piekieł Baatoru, Wieczne Pola Bitwy Acherony, Mechaniczny Raj Mechanusa, Pokojowe Królestwa Arkadii, Siedem Niebiańskich Gór Celestii, Bliźniacze Raje Bytopii, Błogosławione Pola Elysium, Dzikie Krainy Bestii, Olimpijskie Polany Arborei, Harmonijna Domena Planów Zewnętrznych, Sigil, Pani Bólu, Księga Wzniosłych Czynów, Księga Upadłych Uczynków, beholder, gauth, githyanki, githzerai, łupieżca umysłów, illithid, umbrowy kolos, yuan-ti.

Cała reszta SRD5 jest Otwartą Zawartością Gry jak napisano w Sekcji 1(d) Licencji.

Warunki Licencji Otwartej Gry są następujące:

LICENCJA OTWARTEJ GRY Wersja 1.0a

Poniższy tekst jest własnością Wizards of the Coast, Inc. I jest Copyright 200 Wizards of the Coast Inc („Wizards”). Wszelkie prawa zastrzeżone.

1. Definicje:

(a) „Udzielający” oznaczają właścicieli praw autorskich i/lub znaków handlowych, którzy udostępnili Otwartą Zawartość Gry;

(b) „Materiał Pochodny” oznacza materiały objęte prawem autorskim, wliczając materiały pochodne i tłumaczenia (wliczając na języki komputerowe), cytaty, modyfikacje, korekcje, dodatki, rozszerzenia, unowocześnienia, ulepszenia, kompilacje, streszczenia lub inne formy w których istniejące dzieło może być przekazane, zmienione lub zaadaptowane;

(c) „Dystrybucja” oznacza reprodukcję, licencjonowanie, wynajmowanie, wydawanie, sprzedawanie, nadawanie, pokazywanie publiczne, transmitowanie lub inny rodzaj dystrybucji;

(d) „Otwarta Zawartość Gry” oznacza mechanikę gry i wlicza się w nią metody, procedury, procesy i rutyny w zakresie, w jakim taka zawartość nie narusza Tożsamości Produktu i jest ulepszeniem poprzedniej sztuki i każda dodatkowa zawartość jasno określona jako Otwarta Zawartość Gry przez Udzielającego i oznacza każdą pracę wydaną na tej Licencji, wliczając tłumaczenia i dzieła zależne objęte prawem autorskim, lecz z wyłączeniem Tożsamości Produktu.

(e) „Tożsamość Produktu” oznacza produkt i jego nazwy, loga, i cechy szczególne, wliczając wygląd, artefakty, istoty, historie, wydarzenia, fabuły, elementy tematyczne, dialogi, incydenty, język, ilustracje, symbole, design, opisy, podobieństwa, formaty, pozy, koncepty, motywy i graficzne, fotograficzne i inne reprezentacje audiowizualne, nazwy i opisy postaci, zaklęcia, umagicznienia, osobowości, zespoły, osoby, podobieństwa i specjalne zdolności; miejsca, lokacje, środowiska, istoty, ekwipunek, magiczne lub ponadnaturalne zdolności lub efekty, loga, symbole lub reprezentacje graficzne i każde inne znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe jasno zdefiniowane jako Tożsamość Produktu przez właściciela Tożsamości Produktu, i z wyłączeniem Otwartej Zawartości Gry;

(f) „Znak Handlowy” oznacza loga, nazwy, oznaczenie, znak, motto, designy które są używane przez Udzielającego by zidentyfikować siebie lub swoje produkty lub produkty powiązane udzielone jako Otwarta Zawartość Gry przez Udzielającego

(g) „Użycie”, „Używanie” lub „Użyte” oznacza używanie, Dystrybucję, kopiowanie, edytowanie, formatowanie, modyfikację, tłumaczenie i inne tworzenie Materiałów Zależnych Otwartej Zawartości Gry.

(h) „Ty” i „Twoje” oznacza licencjobiorcę w terminach tego dokumentu.

2. Licencja: Tę Licencję stosuje się do każdej Otwartej Zawartości Gry która zawiera notkę informującą, że Otwarta Zawartość Gry może być Użyta tylko przy użyciu tej Licencji. Musisz zamieścić taką notkę przy każdej Otwartej Zawartości Gry której Używasz. Nie można dodawać lub usuwać warunków tej Licencji, chyba, że zaznaczono tak w samej Licencji. Nie można stosować innych warunków do jakiejkolwiek Otwartej Zawartości Gry dystrybuowanej na tej Licencji.

3. Akceptacja Warunków: Poprzez Używanie Otwartej Zawartości Gry wyrażasz akceptację warunków tej Licencji.

4. Zapewnienia: W zamian za zgodę na stosowanie tej Licencji, Udzielający udziela Tobie wiecznej, ogólnoświatowej, darmowej, niewyłącznej licencji na terminach określonej w tej Licencji by Używać Otwartej Zawartości Gry.

5. Możliwość Wkładu: Jeśli wnosisz oryginalny materiał jako Otwartą Zawartość Gry, potwierdzasz, że Twój Wkład jest Twoją własną kreacją i/lub masz dostateczne prawa, by opublikować go na zasadach tej Licencji.

6. Notka o Prawach Autorskich: Musisz uaktualnić sekcję PRAWA AUTORSKIE tej Licencji, by włączyć dokładny tekst PRAW AUTORSKICH Otwartej Zawartości Gry którą kopiujesz, modyfikujesz lub dystrybuujesz i musisz dodać tytuł, datę praw autorskich i imię właściciela praw autorskich do sekcji PRAW AUTORSKICH każdej oryginalnej Otwartej Zawartości Gry którą dystrybuujesz.

7. Korzystanie z Tożsamości Produktu: Zgadzasz się, by nie używać jakiejkolwiek Tożsamości Produktu, wliczając w to wskazanie odnośnie kompatybilności, z wyłączeniem udzielenia zgody w innej, niezależnej Umowie z właścicielem każdego elementu Tożsamości Produktu. Zgadzasz się, by nie wskazywać na kompatybilność lub możliwość zaadoptowania Znaku Handlowego lub Zarejestrowanego Znaku Handlowego w połączeniu z pracą zawierającą Otwartą Zawartość Gry z wyłączeniem licencji w innej, niezależnej Umowie z właścicielem danego Znaku Handlowego lub Zarejestrowanego Znaku Handlowego. Użycie Tożsamości Produktu w Otwartej Zawartości Gry nie jest naruszeniem praw własności danej Tożsamości Produktu. Właściciel jakiejkolwiek Tożsamości Produktu użytej w Otwartej Zawartości Gry zachowuje wszelkie prawa, tytuły i możliwości związane z tą Tożsamością Produktu.

8. Identyfikacja: Jeśli dystrybuujesz Otwartą Zawartość Gry, musisz jasno zaznaczyć, które fragmenty dystrybucji są Otwartą Zawartością Gry.

9. Unowocześnianie Licencji: Wizardzi lub osoby przez nich mianowane mogą opublikować uaktualnioną wersję tej Licencji. Możesz użyć autoryzowanej wersji tej Licencji by kopiować, modyfikować i dystrybuować każdą Otwartą Zawartość Gry pierwotnie dystrybuowaną pod dowolną wersją tej Licencji.

10. Kopiowanie tej Licencji: MUSISZ załączyć kopię tej Licencji z każdą kopią Otwartej Zawartości Gry którą Dystrybuujesz.

11. Używanie Nazw Twórców: Nie możesz sprzedawać lub reklamować Otwartej Zawartości Gry korzystając z nazwy jakiegokolwiek Twórcy, chyba, że masz na to pisemne zezwolenie od owego Twórcy.

12. Niezdolność do Zastosowania Licencji: Jeśli jest niemożliwe, byś zastosował warunki tej Licencji w stosunku do pewnych bądź wszystkich Otwartych Zawartości Gry, z powodów prawnych lub sądowniczych, wtedy nie możesz korzystać z jakiejkolwiek Otwartej Zawartości Gry.

13. Zakończenie: Ta Licencja zakończy się automatycznie, jeśli nie zastosujesz się do jej warunków i nie naprawisz owego błędu w ciągu 30 dni po uświadomieniu sobie tego. Wszelkie sublicencje przetrwają zakończenie tej licencji.

14. Zmiana: Jeśli jakakolwiek część tej Licencji będzie niemożliwa do zastosowania, dana część będzie zmieniona tylko w taki sposób, w jaki jest to konieczne, by była zastosowalna.

15. INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH

Licencja Otwartej Gry v 1.0a Copyright 2000, Wizards of the Coast, Inc.

System Reference Document 5.0 Copyright 2016, Wizards of the Coast, Inc, Autorzy: Mike Mearls, Jeremy Crawford, Chris Perkins, Rodney Thompson, Peter Lee, James Wyatt, Robert J. Schwalb, Bruce R. Cordell, Chris Sims, and Steve Townshend, based on original material by E. Gary Gygax and Dave Arneson.

KONIEC LICENCJI

Tłumaczenie autorstwa Szymona „Kaworu” Bryckiego.